Påbygg

Påbygg på eksisterende enebolig over 1 plan, med flatt tak. Ny etasje med saltak og ark, gjorde «alt» for denne boligen, og resultatet ble flott.