Antirasistisk Senter

Vi har fått gleden av å samarbeide med denne flotte organisasjonen ved flere anledninger, via Rebuilding som har utarbeidet omfang og flotte detaljer, for fornying og oppgradering av deres lokaler og infrastruktur.

Sigma og våre samarbeidspartnere har jobbet i skjønn forening, for å oppnå flott og ønsket resultat.