Ole Moes vei 10

I 2016 hadde vi oppdrag å forbedre inneklima i en eksisterende eldre enebolig i Oslo. Vi valgte løsningen med Redair systemet fra Rockwool. Dette systemet fohindrer kuldebroer, samt gir boligen et klimaløft, med besparelser i fyringskostnader.

Boligen fikk også en ny flott fasade av malmfuru, med listefrie vinduer, samt ny taktekking, og beslag ellers i zink.
Vi synes huset ble flott!