Sigma Entreprenør AS

Sigma Entreprenør AS ble etablert i 2012 og er et veldrevet entreprenørselskap lokalisert i Oslo. Vårt nedslagsfelt er Stor-Oslo. Vi har siden oppstarten hatt en jevn utvikling i omsetning og mannskap. Gjennom årene har vi hatt et høyt fokus på å levere prosjekter til rett kvalitet, tid og kostnad. Vi har et godt samarbeid med utvalgte underentreprenører innenfor prosjektering, bygningsmessige, og tekniske fag.

Sigma entreprenør setter kundens behov høyt, og vår visjon er at vi alltid skal ha fornøyde kunder. Vi benytter moderne styringssystemer som sikrer kvalitet og sikkerhet i byggeprosessen. Vårt mannskap gjennomgår jevnlig aktuell kursing, slik at vi er sikret en kompetent arbeidsstokk, med lavt sykefravær

De ansatte har bred erfaring med alle typer bygg, i både total og beskrevne entrepriser.

Våre virksomhetsområder:

  • ROT markedet med egne utførende tømrere (rehabilitering, ombygging og tilbygg)
  • Total -, general- og hovedentrepriser hvor vi har fokus på boliger og næringsbygg
  • Rådgivningstjenester

Helse, Miljø og Sikkerhet

Vi skal alltid ivareta hensynet til helse, miljø og sikkerhet. Vårt overordnede mål er at alle som jobber i Sigma entreprenør skal komme seg trygt hjem. Alle ansatte skal ta ansvar for seg selv, kollegaer og andre når de utfører arbeidsoppgaver i våre prosjekter og ute hos våre kunder. Vår HMS politikk skal sikre og forbedre arbeidsmiljøet, arbeidsorganisasjonen, fremme aktiv deltakelse blant ansatte og styrke faglig og personlig utvikling.

Bedriften har fastsatt følgende miljøpolitikk:

  • Vi skal prioritere de områder hvor vår virksomhet har størst negativ innvirkning på miljøet, og vi skal kontinuerlig søke forbedringer og forebyggende miljøtiltak.
  • Vi skal spesielt fokusere på kildesortering og materialbesparende tiltak i våre byggeprosjekter, både i forprosjekt- og i utførelsesfasen av prosjektene.
  • Våre mål skal være målbare og synlige for organisasjonen og omgivelsene.
  • Vi skal tilpasse oss lov belagte krav og eventuelt andre krav som omfatter vår virksomhet.

Vi bruker cookies for at nettstedet skal fungere bra. Når du bruker tjenestene våre, godtar du dette.

Vis mer